Durant aquests anys de dedicació al sector audiovisual, he pogut viure una transició molt important. La fotografia analògica a la digital. He anat guardant tota una col·lecció de materials amb els que he pogut treballar. Fotografia analògica Us mostro alguns elements...